Zašto TMC.

Zato što je ispravna i promišljena komunikacija sastavni dio svakog uspjeha. 

Savremeno poslovanje nezamislivo je bez promišljene i ispravne komunikacije kako unutar firme, tako još i više prema javnosti. Ovaj segment poslovanja traži specifična znanja i vještine. Naš tim konsultanata sa višegodišnjim iskustvom u oblasti odnosa s javnošću ispravan je izbor za svakoga ko prepoznaje i uvažava značaj komunikacije. Posebno smo specijalizirani za sve oblike kriznog komuniciranja uz poštivanje ključnog pravila da svako krizno komuniciranje počinje prije same krize. Naša usluga podrazumijeva pravovremen i kontinuiran rad sa najširom javnosti, ali i specifičnim ciljnim grupama u zavinosti od potreba naših klijenata.

Zato što je moguće pravnu regulativu i uslove poslovanja mijenjati u skladu sa potrebama naših klijenata.

 

Jasan pravni okvir i zagarantovana pravna sigurnost neophodni su uslovi svakog strateškog poslovnog pristupa. Svijest o potrebi transparentnog kreiranja normativnih akata unatoč tome i dalje je jako niska. Još i manje postoje definirani kanali komunikacije koji osiguravaju pristupačnost procesa usvajanja i izmjene propisa. Naš konsultantski tim osigurava pristup takvim procesima, omogućava da se čuje i uvaži glas naših klijenata.

Zato što je sigurnost stalna potreba čovjeka.

 

Zato što je sigurnost stalna potreba čovjeka.

 

Zato što je sigurnost stalna potreba čovjeka.

 

Egzistencija čovjeka u savremenim uvjetima opterećena je nizom različitih sigurnosnih prijetnji i izazova, koji se rijetko mogu neutralisati ali se sa njima može efikasno upravljati. Postoje brojne oblasti i nivoi djelovanja u cilju optimizacije sigurnosnog ambijenta, sa kojima naše klijente nastojimo upoznati, savjetovati i voditi kroz procese dostizanja očekivanog stepena sigurnosti. Implementiramo projekte, sisteme, i pojedinačna rješenja sa ciljem jačanja individualne, korporativne i opće  sigurnosti u društvu i državi.